Home

 Woonzorgcentrum

Woongelegenheid en verzorging voor 52 bewoners.

Meer informatie

 Kortverblijf

Opvang voor een korte periode.

Meer informatie

 Serviceflats

Zelfstandig wonen met nabije dienstverlening.

Meer informatie

Beste bewoner, familie

 

Er gelden vanaf vandaag nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de reeds genomen voorzorgsmaatregelen in ons huis. De federale overheid wil op die manier kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen. Iets wat wij als woonzorgcentrum absoluut volgen.

De maatregel om menselijke, familiale relaties tijdelijk te onderbreken, is niet min. Om het voor onze bewoners toch zo aangenaam mogelijk te maken, is in ons huis een fantastische en warme equipe aanwezig die elke dag die rol, naast de dagelijkse zorg, op zich zal nemen.

We trachten jullie met de ‘nieuwe en oudere’ mediakanalen op de hoogte te houden.

We moeten met zijn allen even onze gewoontes opzij durven te zetten in het belang van onze bewoners. Samen, en met wederzijds begrip en respect, kunnen we deze uitzonderlijke situatie aan!

 

Praktische afspraken voor ons woonzorgcentrum:

-     Bezoek wordt niet toegelaten met ingang van 12 maart 2020

-     Bewoners mogen niet op bezoek komen bij u thuis of elders

-     Niet dringende afspraken bij dokter, tandarts,… worden geannuleerd

-     Persoonlijke vuile was van bewoners kan opgehaald worden op volgende tijdstippen:

 

    • Maandag tss. 13.00 – 16.00 uur (bewoners gelijkvloers)
  • Dinsdag tss. 13.00 – 16.00 uur (bewoners 1ste verdieping)
  • Woensdag tss. 13.00 – 16.00 uur (bewoners 2de verdieping)
  • De propere was kan terug gebracht worden van maandag tot vrijdag tussen 10.00 – 16.00 uur.
  • Zet duidelijk de naam van de bewoner op de waszak.

-     Onze pedicure Vicky blijft komen

-     Het kapsalon blijft open, een externe kapster wordt niet toegelaten

-     Een link naar een facebook pagina wordt doorgestuurd, hierop zal ook informatie worden verspreid

-     Op regelmatige basis zal informatie verstuurd worden (naar 1 familielid) met algemene en/of persoonlijke informatie omtrent uw familielid. Gelieve deze informatie door te geven aan de andere familieleden.

 

 

Directie en alle medewerkers.

Activiteitenkalender

Geen weer te geven evenementen