Vrijwilligers

Één op zes mensen in België is vrijwilliger. Dat betekent dat meer dan één miljoen mensen zich vrijwillig inzetten voor anderen. Ze doen meestal geen wereldschokkende dingen, maar zetten een solidariteitsgevoel voor anderen om in concrete daden.

Vrijwilligers zijn geen specialisten, maar gewone mensen die er zijn voor anderen en hun hart geven aan de zorg voor de medemens.

Als woon-zorgcentrum werken wij samen met gedreven vrijwilligers die de dag van onze bewoners een stuk aangenamer maken. Zij zijn een deel van ons team en een welkome aanvulling op de professionele hulp- en dienstverlening. Zij zijn een waardevolle aanvulling die zich kenmerkt door een respectvolle mens-tot-mensbenadering.

Wij vinden het belangrijk dat kandidaat vrijwilligers mee op zoek gaan naar een taak of activiteit waar zij zich goed bij voelen. De frequentie van deze activiteit wordt door de vrijwilliger zelf bepaald en in onderling overleg besproken met de coördinator.

Een aantal taken waar vrijwilligers ondersteuning bieden:

  • Maaltijdbegeleiding van onze bewoners
  • Hulp bij activiteiten van het woon-leef-team
  • Aandachtspersoon voor bewoners
  • Bedelen kranten – tijdschriften – briefwisseling
  • Hulp bij de pastorale dienst
  • Openhouden van de cafetaria

Personen met interesse kunnen zich steeds wenden tot onze vrijwilligerscoördinator.