Animatie - Ergo

Ons woon-leef-team werkt voortdurend mee aan de sfeer in het woon-zorgcentrum. Gewoon door nabij te zijn of door allerlei activiteiten te organiseren.

Bewoners worden uitgenodigd om deel te nemen, mee te werken, te genieten of om anderen te ontmoeten.

Tweemaandelijks publiceren we een huiskrant waarin een kalender wordt opgenomen. Hier worden bewoners, familieleden en vrijwilligers verwittigd van alle activiteiten. Bewoners, vrijwilligers, personeelsleden en familieleden worden aangezet om hieraan mee te werken door het aangeven van artikels, interessante weetjes, leuke puzzels,…

Wekelijkse en maandelijkse activiteiten worden georganiseerd zoals gezelschapsspelen, geheugentraining, bewegingsactiviteiten,…
Eveneens staan er op regelmatige basis optredens alsook een uitstap op de agenda. Bewoners van het woon-zorgcentrum en de assistentiewoningen 'Rupelhof' worden hierop uitgenodigd. 

Wij besteden extra aandacht aan belangrijke feestdagen of jaarlijkse gebeurtenissen o.a. Kerstmis, feest van Sint-Jozef, Pasen, Moederdag en dergelijke.