Sociale dienst

Emailhandtekening

De sociale dienst staat in voor het onthaal en beheer van de wachtlijst. Bij interesse naar een opname, zal zij al de nodige informatie bezorgen. Zij draagt eveneens de verantwoordelijkheid voor het inwinnen van de nodige primaire gegevens van kandidaat bewoners. De sociale dienst zorgt voor een vlotte opname van bewoners, hetzij in het woon-zorgcentrum, kortverblijf of assistentiewoningen.

Na opname kan men beroep op  haar doen voor allerlei zaken omtrent sociale administratie, contacten met verschillende instanties, zoals mutualiteiten, gemeente, pensioenkassen e.d. of bij praktische vragen omtrent het verblijf.

Bij afwezigheid van familie, kan de sociale dienst eveneens helpen met praktische zaken.

Daarnaast kan zij een begeleiding bieden bij persoonlijke vragen. De sociale dienst helpt zoeken naar de meest gepaste vorm van hulpverlening.
Indien u graag meer informatie wenst omtrent wachtlijst of opname, kan u steeds contact opnemen om een afspraak te maken.