Pastorale werking

Emailhandtekening

Als katholieke instelling hanteren wij Christelijke waarden en normen. We beschikken over een eigen kapel waar op zondag een eredienst georganiseerd wordt.
Speciale dagen zoals Kerst, Pasen, feest van Sint-Jozef, Allerheiligen,… worden extra in de kijker gezet door eucharistievieringen of bezinningsmomenten.

Bijwonen van de erediensten of ontvangen van ziekenzalving is volledig vrijblijvend.