Stagiairs

Emailhandtekening

Als woon-zorgcentrum werken we op regelmatige basis samen met een aantal scholen.
We begeleiden o.a. studenten uit de opleidingen zorgkunde, verpleegkunde, logistiek medewerker en onderhoud/grootkeuken.

Wij hopen onze studenten op te leiden tot bekwame en vriendelijke medewerkers die een persoonsgerichte warme zorgbenadering belangrijk vinden.

De stagementor neemt de organisatie, begeleiding en evaluatie van de stagiair op zich in samenwerking met het team waar de student stage loopt. Al onze personeelsleden hebben een evaluerende en observerende voorbeeldfunctie. Zij delen met plezier hun expertise, ervaring en werkethiek.

Als voltallig team vinden we het ook belangrijk dat de nodige aandacht wordt besteedt aan een aangename en zinvolle dag invulling voor onze bewoners. Evenals een huiselijk sfeer creëren en hanteren. Hier werken studenten samen met de dienst animatie – ergo. 

Indien er interesse is om stage te lopen, kan er contact opgenomen worden met de stagementor.