Zorg

Dagelijks bieden wij alle bewoners een kwalitatieve zorgverlening rekening houdend met de individuele noden en behoeftes en met respect voor de persoonlijke levenssfeer. Er is een ruime omkadering van gekwalificeerd personeel die op regelmatige basis bijscholingen en opleidingen volgen. Wij verwachten een groot engagement en inlevingsvermogen. Zij ondersteunen tenslotte de totaalzorg om zo het gevoel van welbehagen bij de bewoners te vergroten.

De verpleeg- en zorgkundigen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van respectievelijk de verpleegkundige en zorgkundige taken onder leiding van de hoofdverpleegkundige. In een multidisciplinaire aanpak van verpleegkundigen, zorgkundigen, kiné, ergo, woon-leef-team, logistiek,… zetten wij ons dagelijks in voor het welzijn van onze bewoners.