Aanbod

Emailhandtekening

Wat kunnen wij in ons WZC aanbieden aan onze bewoners en familie?

We maken in samenspraak met de huisarts een zorgenplan op aangepast aan de behoeften van de bewoner. Belangrijk hierbij is de behandeling van pijnklachten en het aanbieden van zoveel mogelijk comfort voor de bewoners.

We willen openstaan voor de specifieke wensen en noden en hebben aandacht voor de psychosociale en emotionele begeleiding van de bewoner en familie.
Familie en vrienden kunnen 24 op 24 uur aanwezig zijn in het WZC, indien zijzelf en de bewoner dit wensen. Er is een mogelijkheid tot het gebruik van maaltijden, mits betaling van een kleine vergoeding,  en een aangepaste zetel voor zij die wensen te blijven overnachten.

In het WZC is een palliatief team aanwezig. Dit team is samengesteld uit de hoofdverpleegkundige, de coördinerend arts, de palliatieve verpleegkundige, verplegend en verzorgend personeel.

Zij ondersteunen de personeelsgroep in de verzorging en begeleiding van de palliatieve bewoners.

Naar de familie toe staan zij ook open voor vragen, een deugddoend gesprek, een luisterend oor, ...

Uiteraard staat, op elk moment van de dag , iedereen van het personeel steeds open voor een gesprek.

Men kan het palliatief team het best contacteren via de hoofdverpleegkundige Erik De Stercke of de palliatieve verpleegkundige Heidi Van der Kinderen.