Werkgroepen

Emailhandtekening

Binnen onze instelling zijn verschillende werkgroepen actief.

Op deze manier kunnen de zorg- en verpleegkundigen zich op een bepaald domein verder verdiepen.

Deze werkgroepen hebben een maandelijks of tweemaandelijks overlegmoment.

Werkgroepen: mobiliteit, palliatieve, verplaatsingstechnieken, fixatie, maaltijden, incontinentie-materiaal.