Palliatieve

Emailhandtekening

Palliatieve zorg is een totaalzorg die niet langer gericht is op genezen. Met deze zorg willen wij de kwaliteit van het levenseinde optimaliseren. Palliatieve zorg is comfortzorg die een menswaardig sterven beoogt en waarbij de dood niet wordt uitgesteld, noch wordt versneld.